Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pripojenie na kanalizáciu

Bežný postup je, že sa obyvateľ zastaví na obecnom úrade a podpíše zmluvu o odvádzaní a čistení odpadových vôd.

Žiaľ, ČOV je za hranicou svojich kapacitných možností.

Pre bližšiu predstavu súkromná TV o situácii nakrútila REPORTÁŽ.

  

 V zmysle dohody medzi vlastníkom čističky odpadových vôd Združením obcí Horného Žitného ostrova pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd, ktorého je Obec Kvetoslavov členom a núteným prevádzkovateľom Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.:

   → Vlastník a prevádzkovateľ NIE JE oprávnený, a zaväzuje sa, že NEBUDE dávať súhlas s napojením nehnuteľností na verejnú kanalizáciu  a to až do doby realizácie intenzifikácie ČOV, ktorou sa získa kapacita ČOV na čistenie odpadových vôd.

Dôvodom nútenej správy je, že  Čistiareň odpadových vôd  (ČOV) Hubice dlhodobo NESPĹŇA požadovanú kvalitu vypúšťaných odpadových vôd v zmysle zákona č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov.

 

Alternatívne možnosti riešenia splaškovej vody vám poskytne stavebný úrad obce: KONTAKT