Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Z V E R E J N E N I E elektronickej (e-mailovej) adresy

SÚBOR
Dátum: 13.03.2024
Autor: Obec Kvetoslavov
Počet videní: 254
4 min. čítania
Z V E R E J N E N I E    elektronickej (e-mailovej) adresy

OCUKVE-S2024/00267 – R2024/1863

OBEC Kvetoslavov
Obecný úrad Kvetoslavov, Senecká ulica 258/31, 930 41 Kvetoslavov
IČO: 00305545 * DIČ: 2021151803 * IBAN: SK32 7500 0000 0040 3019 4852 ČSOB, a.s.
www.obeckvetoslavov.sk * obeckvetoslavov@obeckvetoslavov.sk * Tel.: 031/5625036

OCUKVE-S2024/00267 – R2024/1863                                                                                                                                       Kvetoslavov, 13. marec 2024
Z V E R E J N E N I E
elektronickej (e-mailovej) adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Kvetoslavove
pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

Podľa § 79 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže: do okrskovej volebnej komisie delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 17 kB)] doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 9. apríla 2024 do 24:00 hod.).
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom, resp. do elektronickej schránky obce /ÚPVS – slovensko.sk/). Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
Emailová adresa na doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024:


obeckvetoslavov@obeckvetoslavov.sk


___________________________________________________________________________
Elektronicky sa doručí Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum kedy bolo oznámenie doručené do emailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

 

                                                                                                                                                                              Ing. Soňa Franková v. r.
                                                                                                                                                                              starostka obce Kvetoslavov

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Oznámenie emailovej adresy_delegovanie Veľkosť: 213.6 kB Formát: pdf Dátum: 13.3.2024