Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.

Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí složením sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva na nasledovné volebné obdobie.

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov. V obci Kvetoslavov je to:

od 501 do 1000 obyvateľov 5 až 7 poslancov.
Obecné zastupiteľstvo obce Kvetoslavov je 7 členné. Poslanci obecného zastupiteľstva sú:

Ing. Peter Varsányi

Ing. David Kozák

Mgr. Miroslava Antalová Jurštáková

Igor Rymarenko

Valéria Saková

Pharm Dr. Zuzana Pípová

Ing. Peter Boháček

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.