Obec Kvetoslavov
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.

Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí složením sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva na nasledovné volebné obdobie.

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov. V obci Kvetoslavov je to:

od 501 do 1000 obyvateľov 5 až 7 poslancov.
Obecné zastupiteľstvo obce Kvetoslavov je 7 členné. Poslanci obecného zastupiteľstva sú:

Ing. Peter Varsányi

MUDr. Oľga Novotná

JUDr. Peter Reisz

Bc. Branislav Horváth

Patrik Csaplár

Ing. Ingrid Kaššová

Ing. Peter Boháček