RSS Obec Kvetoslavov http://obeckvetoslavov.sk RSS kanál obce Obec Kvetoslavov sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Pozvánka na neplánované zasadnutie OZ http://obeckvetoslavov.sk/sprava/12624/n 12624 Pozvánka v prílohe http://obeckvetoslavov.sk/data/news/kvetoslavov.sk/2020/pero-zapisnik_1d29ec_sm.jpg VZN č. 1/2020 o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa http://obeckvetoslavov.sk/sprava/12294/n 12294 V prílohe  VZN č. 1/2020 a žiadosť http://obeckvetoslavov.sk/data/ Verejné ponukové konanie na predaj majetku http://obeckvetoslavov.sk/sprava/12598/n 12598 Dokument v prílohe http://obeckvetoslavov.sk/data/ Informácie vlastníkom poľnohospodárskej pôdy http://obeckvetoslavov.sk/sprava/12584/n 12584 Dokument v prílohe http://obeckvetoslavov.sk/data/news/kvetoslavov.sk/2020/dedinka-priroda-slovensko_da535a_sm.jpg Informácie o poplatku za rozvoj http://obeckvetoslavov.sk/sprava/12583/n 12583 Dokument v prílohe http://obeckvetoslavov.sk/data/ Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 4/2020 http://obeckvetoslavov.sk/sprava/12534/n 12534 Pozvánka, zápisnica a uznesenia v prílohe http://obeckvetoslavov.sk/data/news/kvetoslavov.sk/2020/pero-zapisnik_ce7d2a_sm.jpg Ukončenie núdzového stavu na území SR dňom 13.06.2020 http://obeckvetoslavov.sk/sprava/12437/n 12437 Dokument v prílohe http://obeckvetoslavov.sk/data/news/kvetoslavov.sk/2020/infekcia-virus-epidemia-ruska_8783e3_sm.jpg Výluka na železničnej trati http://obeckvetoslavov.sk/sprava/12358/n 12358 Z dôvodu opráv na železničnom priecestí vo Veľkej Pake bude výluka 13.06.2020-14.06.2020 a 16.06.2020-18.02.2020 http://obeckvetoslavov.sk/data/news/kvetoslavov.sk/2020/vlak-doprava-expres_232853_sm.jpg Jarná vakcinácia psov http://obeckvetoslavov.sk/sprava/7622/n 7622 Dňa 13.06.2020 v sobotu bude jarná vakcinácia psov proti besnote cena 9 Eur a čipovanie psov v cene 15 Eur - je potrebný OP. http://obeckvetoslavov.sk/data/news/kvetoslavov.sk/2019/zviera-pes-luka_1ba4e7_sm.jpg Výberové konanie na pozíciu riaditeľa/ky MŠ v obci Hubice http://obeckvetoslavov.sk/sprava/12295/n 12295 Dokument v prílohe http://obeckvetoslavov.sk/data/