"Senecká cesta - chodník"

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Senecká cesta - chodník “ za účelom výberového konania. 
10.05.2018
Autor: EWORKS.sk

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Zároveň žiadame o predloženie neoverenej kópie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky.

Ak predložené ponuky presiahnu hodnotu vo výške 47 727 euro s DPH, budú pre verejného obstarávateľa neprijateľné.

Vzhľadom na ustanovenie § 21 zákona je pre kvalifikované vypracovanie cenovej ponuky potrebná obhliadka, na ktorú je možné si dohodnúť termín u kontaktnej osoby : Zoltán Sojka, tel.: 0911 242 852.  Vypracovaná štúdia tvorí prílohu tejto výzvy.

Ponuku je možné predložiť   poštou v uzatvorenej obálke s označením: „Senecká cesta - chodník “ do podateľne verejného obstarávateľa alebo mailom na adresu: sojka@obeckvetoslavov.sk  v termíne do 25.5. 2018 do 12,00 hodiny.

Po vyhodnotení ponuky bude s vybraným záujemcom vyhotovená záväzná objednávka/zmluva, ktorá mu bude následne doručená.

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania v súlade s touto výzvou.


Súbory na stiahnutie:
Rozpoet_chodnk_I_etapa 54.5 kB 10.05.2018
6-bracie_prce_chodnk_I 544 kB 10.05.2018
prieskum_trhu 14.1 kB 10.05.2018
1-technick_sprva 220.6 kB 10.05.2018
5-vzorov_prieny_rez 319.2 kB 10.05.2018
8-prenosn_dz_chodnk_I 484.3 kB 10.05.2018
2a-prehladn_situcia 1.55 MB 10.05.2018

Komentáre

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.