Obec Kvetoslavov

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 - dostupnosť zapisovateľky

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 - dostupnosť zapisovateľky
Vymenovaná zapisovateľka bude dostupná pre kandidujúce subjekty do 11.septembra 2018 v určených úradných hodinách a v posledný deň t.j. 11. septembra 2018 do 24:00 hod.

.

Súbory na stiahnutie