Obec Kvetoslavov
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 8/2019

Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 8/2019
V prílohe nájdete pozvánku, zápisnicu a uznesenia

OBEC Kvetoslavov

Obecný úrad Kvetoslavov                                            

930 41 Kvetoslavov 258

 

                                                                                                

                                                                                                           

Na základe § 13b a § 13 ods. 4. písm. a) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 

Z V O L Á V A M

 

  1. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kvetoslavov v roku 2019, ktoré sa uskutoční dňa   10. septembra 2019  ( utorok ) o 18.00 hodine v budove Obecného úradu Kvetoslavov, číslo miestnosti  7.                                                                                                                                                 

 

Návrh programu zasadnutia:

 

 

1

Otvorenie zasadnutia. Určenie zapisovateľa. Schválenie programu a overovateľov zápisnice.

2

Kontrola plnenia uznesení.

3

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kvetoslavov na II. polrok 2019.

4

 Individuálna výročná správa obce Kvetoslavov za rok 2018.

5

Prerokovanie žiadosti inžiniersko – projektovej a realizačnej spoločnosti ESTING, s.r.o., Zvolen o vydanie stanoviska k dokumentácii pre územné rozhodnutie  na stavbu  Obchodná Galéria Kvetoslavov.

6

Prerokovanie žiadosti obce Hviezdoslavov o spolufinancovanie  prímestskej autobusovej dopravy z a do Bratislavy.

7

Prerokovanie žiadosti obchodnej spoločnosti Gematic, s.r.o., Vajnorská 97/A, Bratislava o vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu videohier v herni MAGIC ROYAL, Kvetoslavov 90.

8

Prerokovanie návrhu zmluvy o nájme s občianskym združením Svetielko.

 

 

9

Rôzne

10

Diskusia

 

 

 

V Kvetoslavove 6. septembra 2019

 

                                                                                                               Zoltán Sojka

 

                                                                                                               starosta obce

 

Program rokovania OZ  je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci OZ  hlasovaním       na zasadnutí  dňa  10. septembra  2019.             

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
POZVANKA_8_OBECNE_ZASTUPITELSTVO_10_09_2019 188.2 kB pdf 6.9.2019
8_OZ_UZNESENIA_DOPLNENE o HLASOVANIE 10_09_2019 67 kB doc 11.9.2019
8_OZ_zápisnica_10_09_2019 44.2 kB docx 11.9.2019