Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Odpadové hospodárstvo

Vážení občania, nižšie Vám prinášame skratkovité informácie na tému ODPADY v obci.

Harmonogram vývozov: TU V ODKAZE

 

Termíny vývozov sú pre vaše pohodlie zvýraznené v obecnom kalendári, ktorý obec predáva koncom kalendárneho roku. Rovnako tak sú zadávané do webového kalendára, ktorý je prepojený s obecnou aplikáciou, cez ktorú vám vždy večer pred vývozom príde notifikácia.

 

Pre rok 2024 sú sadzby za odvoz TKO a poplatok za stav. odpad (na Zbernom mieste) nasledovné:

Komunálne odpady:
- podľa objemu zberných nádob:
120 l nádoba – 106,- € pri frekvencii vývozu 26-krát ročne (pre rok 2023 novozavedený mesačný odvoz)
120 l nádoba – 53,- € pri frekvencii vývozu 13-krát ročne
240 l nádoba – 212,- € pri frekvencii vývozu 26-krát ročne
1 100 l nádoba – 972 € pri frekvencii vývozu 26-krát ročne
1 100 l nádoba – 1945 € pri frekvencii vývozu 52-krát ročne

Drobný stavebný odpad:
 0,080 € za kilogram drobných stavebných odpadov.

Celkový poplatok sa vypočíta ako súčin sadzby 0,080 eura za kilogram drobného stavebného odpadu a skutočne odovzdaného odpadu. Celkový poplatok za drobný stavebný odpad bude poplatníkovi fakturovaný správcom poplatku po odovzdaní odpadu na zbernom mieste. Množstvo drobného stavebného odpadu, evidencia a príprava podkladov pre fakturáciu bude riešená pomocou využitia služby ELWIS.

Zľavy zo sumy za odvoz komunálneho odpadu nájdete vo VZN.

 

Celé znenie VZN je zverejnené... : TU V ODKAZE

 

V obci máme zavedený odvoz a zber TRIEDENÉHO ODPADU.

Na viacerých miestach v obci máme kontajnery na zber SKLA (žltý), KOVOV (červený) a TROJODPADU (oranžový, pôvodne iba pre Tetrapak).
Pripomíname, že kontajnery na KOV a TROJZBER sú len dočasne ponechané. Termín ich odvozu je na rozhodnutí zvozovej spoločnosti. Vychádzali z toho, že tzv. TROJZBER (SKLO, KOV a TETRAPAK) je po novom odvážaná priamo spred domu a kým si ľudia zvyknú, pôvodné nádoby ponechajú.
Novinkou v obci je odvoz BRKO (čiže biologicky rozložiteľný kuchynský odpad) a zber použitého jedlého OLEJA.
Pre BRKO je hnedá nádoba, pre OLEJ žltá, sú viditeľne označené a nachádzajú sa na stojiskách spolu s ostatnými kontajnermi na separovaný odpad.
 
Informácie, kde konkrétne nájdete tieto nádoby sú uvedené v dodatku zmluvy so spoločnosťou: TU V ODKAZE
 
Ďalšie kontajnery v obci:
  • nevyužívané oblečenie - pred vstupom do Zberného miesta, za autobus. zastávkou na Seneckej ulici a v Rozáriu
  • drobný elektroodpad- pred Zberným miestom

Do akej nádoby patrí aký odpad je graficky, zrozumiteľne a jednoducho vysvetlené: TU V ODKAZE

 

Pripomíname, že väčšinu z týchto odpadov môžete odovzdať aj priamo na Zbernom mieste.

Prevádzkový poriadok ZM nájdete TU V ODKAZE