Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pamiatky v obci

kaplnka

V zozname arcibiskupa Petra Pázmánya sa spomína kostol, ktorý je listinami doložený r. 1390. Teda jednalo sa o gotický kostol, ktorý pravdepodobne zanikol v časoch tureckých vojen. Miesto, kde kostol stál a ani jeho vzhľad nepoznáme. Na námestí v časti Uzor stojí rímskokatolícka kaplnka Nanebovzatia Panny Máriepostavená r. 1883 v neorománskom slohu s neogotickými prvkami. Je to jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom, zaklenutá lomenou klenbou s medziklenbovými pásmi. Štítová fasáda je zakončená malou vstavanou vežičkou, v ktorej je zavesený jeden bronzový zvon. Fasády kostola členia lizénové rámy, okná v čambránach s tromi klenákmi a výrazná viacpásová neorománska rímsa. Na hlavnej fasáde je štylizovaný oblúčkový vlys. Kaplnka má pristavanú sakristiu. Hlavný oltár je súčasný so stavbou kostola, nad ktorým je v nike plychrómovaná plastika Madony.

V juhovýchodnej časti Uzoru sa nachádza letný ranobarokový kaštieľ postavený na voľnom nezastavanom priestranstve. Ktorý bol postavený začiatkom 18. stor. neznámym staviteľom, pravdepodobne niektorým z členov rodu Eszterházyovcov. Je to poschodová stavba na pôdoryse s tvarom L, kde prízemie slúžilo hospodárskym účelom a reprezentačné miestnosti boli na poschodí.

Neskôr sa kaštieľ stal majetkom rodiny Baltazziovcov a nakoniec v budove býval správca majera Pongráczovcov. R. 1922 budovu od Pongráczovcov kúpil Ľudovít Reicher /1856-1950/, ktorého dedičia kaštieľ vlastnia dodnes. Hospodárske budovy primkýnajúce sa k stavbe sú novodobé.

Na konci časti Fakov, smerom k časti Uzor, stojí neobarokový kaštieľ postavený koncom 19. stor. Fridrichom Pongráczom, ako sídlo správcu časti jeho veľkostatku a aj pre ich tunajšie občasné pobyty. Je to obdĺžniková prízemná stavba so strednou vstupnou drevenou zasklenenou verandou s polkruhovým zakončením. Nad verandou je vykrajovaný neobarokový štít. Sedemosovú hlavnú fasádu členia okná s polkruhovým zakončením v šambránach s klenákom a lizény. Okolo kaštieľa bol okrasný park. Neskôr tu býval Pongráczov podnájomca Dávid Fleischmann. Po r. 1945 sa do kaštieľa nasťahovali slovenské rodiny z Oravy, po r. 1990 budovu kúpil a opravil nový vlastník. Stavba sa zachovala v pôvodnom stave, iba drevená veranda bola vymenená za železnú, ale podľa pôvodného tvaru a plastika orla na vrchole štítu je novotvar, podobne ako veľká brána do areálu kaštieľa.

Pri zákrute vedľajšej cesty do Šamorína stojí Božia muka postavená v 2. polovici 19. stor. Je to malá stavba so štvorcovým pôdorysom, ktorej hlavná fasáda je zakončená trojuholníkovým murovaným štítom. Nárožia stavby sú zvýraznené ťažkou bosážou, podobne ako horná časť výklenku. Korunná rímsa je riešená na spôsob ozubenia. Vo výklenku s polkruhovým zakončením je dnes plastika Piety, ktorá nahradila staršiu už stratenú sochu.

Trochu vyššie sa nachádza štvorcový kamenný podstavec sochy sv. Jána Nepomuckého, postavenej r. 1763 rodinou Bittóovcov. Pamätník r. 1887 dal opraviť Emanuel Bittó. Neskorobaroková pieskovcová socha v súčasnosti na podstavci chýba. R. 1992 bola poškodená.

Pri hlavnej ceste do Šamorína v časti Fakov stojí železný prícestný krížs polychrómovaným liatinovým korpusom postavený kolonistami pred r. 1930, v tom čase ešte na začiatku osady. Neskôr bol na vrchole kríža osadený polkruhový plechový baldachýn.

Ústredný kamenný kríž cintorína dnes už bez liatinového korpusu dal r. 1941 postaviť Benjamín Mészáros s manželkou Katarínou Gugovou. Predtým tu stál drevený kríž.

V parku na námestí v časti Uzor stojí pamätník obetiam I. svetovej vojny postavený r. 1925 obyvateľmi obce. Na pamätníku pylónového tvaru je reliéf venca, na tabuli osadenej na podstavci je vyrytých 12 mien obetí. Pamätník bol neskôr doplnený tabuľou s menami obetí II. svetovej vojny.

OSTATNÉ STAVBY OBCE

zeleznicna-stanica

Dôležitou stavbou obce je železničná stanica, postavená r. 1895 v rámci výstavby železničnej trate Bratislava – Dunajská Streda, ktorá bola r. 1896 dostavaná až do Komárna. Táto trať sa nazýva najdlhšou lokálkou. Budova železničnej stanice je poschodová stavba pôvodne na obdĺžníkovom pôdoryse s trojosovou fasádou zakončenou trojuholníkovým štítom. Budova bola dostavaná bočnou dvojosovou prístavbou, ktorá ale zásadne neporušila výzor pôvodnej stavby.

 

RÝCHLOSTNÁ CESTA

Rýchlostná cesta R7 vedie južným okrajom obce Kvetoslavov. V križovaní s cestou II/503 cca kilometer južne od obce sa nachádza diaľničný privádzač Šamorín-Sever, ktorým sa cesta II/503 pripája na rýchlostnú cestu R7 a tým spája našu obec s Bratislavou a Dunajskou Stredou. Ďalej pokračuje rovnobežne s cestou I/63 až k obci Holice, kde v rovnomennej križovatke úsek končí. Súčasťou stavby úseku R7 v našej blízkosti Dunajská Lužná - Holice sú aj dve križovatky, veľké obojstranné odpočívadlo Blatná na Ostrove a Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest Holice. Tento úsek má dĺžku 17,4 km a na telese R7 nebolo potrebné budovať žiadne mosty. Tie sú len súčasťou mimoúrovňových križovaní s ostatnými cestami, a to v počte 12 a celkovej dĺžke 582 metrov.

Koncesná zmluva na výstavbu formou PPP projektu bola podpísaná 20. mája 2016, samotná výstavba sa oficiálne začala 24. októbra 2016 a celý úsek bol slávnostne odovzdaný do užívania 19. júla 2020. Úsek rýchlostnej cesty postavilo a prevádzkuje počas 30 rokov konzorcium Obchvat Nula na čele so španielskou spoločnosťou Cintra Infraestructuras Internacional.