Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Projekt výstavby novej budovy ZŠ

V obci Kvetoslavov sa potýkame s kapacitným problémom Základnej školy už niekoľko dlhých rokov.

Preto sa už dávnejšie rozhodlo o výstavbe novej budovy základnej školy, ktorá by uspokojila dopyt.

Projekt sa musel niekoľkokrát prerábať podľa v tom čase dostupných informácií a odporúčaní z nadradených inštitúcií ako postupovať, aby bola obec úspešná pri získaní dotácie na výstavbu. Objekt takejto veľkosti a projekt takéhoto objemu obec z vlastných zdrojov nie je schopná zafinancovať.

 

Preto Vám prinášame aspoň informatívnu časovú os, ako sa veci hýbali v poslednom období:

jar 2023 - prebehlo verejné obstarávanie na projektanta

marec 2023 - verejná prezentácia koncepcie základnej školy

jún 2023 - OZ v Kvetoslavove schválilo Zmeny a doplnky územného plánu, ktoré súviseli s rozšírením pôdorysu budovy

august 2023 - dodaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

február 2024 - právoplatné územné rozhodnutie

marec 2024 - finálna prezentácia projektu na VÚC starostkou so žiadosťou o zaradenie do priorít TTSK

marec 2024 - spustené verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela

 

Pár číselných údajov z návrhu:

počet tried 1. st: 8

počet tried 2. st: 10

počet učební: 5

uvažovaný počet žiakov: 472

počet podlaží: 3

 

Aj keď sa vám môže zdať, že niektoré prestoje sú zbytočne dlhé, treba počítať s rôznymi vyjadrovaniami dotknutých subjektov, drobnými zmenami v projekte, aby výsledky tieto vyjadrenia reflektovali. Ktokoľvek sa niekedy stretol s administráciou takéhoto veľkého projektu dá za pravdu, že reálne takýto proces je veľmi zdĺhavý a náročný.