Všeobecné záväzné nariadenia


  Zobrazujem 17 z 17 dokumentov (strana 1).
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Kvetoslavov č. 6/ 2013
Kategória: Všeobecné záväzné nariadenia
Dátum: 17.12.2017 Veľkosť: 1.19 MB (1 súbor)
VZN č. 4/ 2017 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v obci Kvetoslavov
Kategória: Všeobecné záväzné nariadenia
Dátum: 17.12.2017 Veľkosť: 3.82 MB (1 súbor)
VZN č. 3/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu Územného plánu obce Kvetoslavov - Zmeny a doplnky č.1/2017
Kategória: Všeobecné záväzné nariadenia
Dátum: 27.11.2017 Veľkosť: 7.21 MB (4 súbory)
VZN č. 2/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Návrhu Územného plánu obce Kvetoslavov - Zmeny a doplnky č.1/2015
Kategória: Všeobecné záväzné nariadenia
Dátum: 03.05.2017 Veľkosť: 8.55 MB (2 súbory)
VZN č. 1/2017 - o ustanovení poplatku za miestny rozvoj
Kategória: Všeobecné záväzné nariadenia
Dátum: 01.02.2017 Veľkosť: 2.04 MB (1 súbor)
VZN č. 3/2016 - o podmienkách poskytovania sociálnych služieb a spôsobe platenia úhrady
Kategória: Všeobecné záväzné nariadenia
Dátum: 20.12.2016 Veľkosť: 2.28 MB (1 súbor)
VZN č. 2/2016 - o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kvetoslavov
Kategória: Všeobecné záväzné nariadenia
Dátum: 03.10.2016 Veľkosť: 1.83 MB (1 súbor)
VZN č. 1/2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Kategória: Všeobecné záväzné nariadenia
Dátum: 04.07.2016 Veľkosť: 7.93 MB (1 súbor)
Zásady podávania podnetov v zmysle zákona 307/2014 Z.z.
Kategória: Všeobecné záväzné nariadenia
Dátum: 01.06.2016 Veľkosť: 1.91 MB (1 súbor)
VZN č. 03/2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Kvetoslavov
Kategória: Všeobecné záväzné nariadenia
Dátum: 16.12.2015 Veľkosť: 2.82 MB (1 súbor)
VZN č. 02/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Kvetoslavov
Kategória: Všeobecné záväzné nariadenia
Dátum: 16.12.2015 Veľkosť: 768.6 kB (1 súbor)
VZN č. 03/2014 o určení školského základnej školy a spoločného obvodu základnej školy
Kategória: Všeobecné záväzné nariadenia
Dátum: 14.11.2014 Veľkosť: 855.3 kB (1 súbor)
VZN č. 02/2014 O určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kvetoslavov
Kategória: Všeobecné záväzné nariadenia
Dátum: 09.10.2014 Veľkosť: 1.23 MB (1 súbor)
VZN č. 01/2014 o verejnej kanalizácií a odpadových vodách v obci Kvetoslavov
Kategória: Všeobecné záväzné nariadenia
Dátum: 14.05.2014 Veľkosť: 2.99 MB (1 súbor)
VZN č. 06/2013 O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kvetoslavov
Kategória: Všeobecné záväzné nariadenia
Dátum: 16.12.2013 Veľkosť: 4.37 MB (1 súbor)
VZN č. 03/2013 Zásady hospodárenia s majetkom obce Kvetoslavov
Kategória: Všeobecné záväzné nariadenia
Dátum: 26.06.2013 Veľkosť: 4.48 MB (1 súbor)
VZN č. 02/2013 O podmienkách poskytovania dotácií z prostriedkov obce Kvetoslavov
Kategória: Všeobecné záväzné nariadenia
Dátum: 20.06.2013 Veľkosť: 4.75 MB (1 súbor)
 


Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.