Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výberové konanie-Pracovník obecného úradu pre ekonómiu a školstvo

Dátum: 06.03.2024
Autor: Obec Kvetoslavov
Počet videní: 475
5 min. čítania
Výberové konanie-Pracovník obecného úradu pre ekonómiu a školstvo

Obec Kvetoslavov vyhlasuje výberové konanie:

Pracovník obecného úradu pre ekonómiu a školstvo

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 28.3.2024 

Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok, skrátený

Miesto práce: Obecný úrad Kvetoslavov

Mzdové podmienky:                                                                                        

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (záleží od dĺžky požadovanej praxe a výšky úväzku)

1 500,- Eur

Náplň práce:

 • Spracovanie štatistických a iných výkazov za zriaďovateľa školských zariadení v pôsobnosti obce
 • Plnenie povinnosti zriaďovateľa v komunikácií s Regionálnym úradom školskej správy
 • Zabezpečenie agendy dotácií z rozpočtu obce
 • Vypracovanie návrhu viacročného rozpočtu obce v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie
 • Priebežné sledovanie plnenia rozpočtu, vypracovanie návrhu rozpočtových opatrení a dodržiavanie rozpočtových pravidiel
 • Monitorovanie rozpočtu a financovania školstva v obci a podpora pri plánovaní rozpočtu
 • Analyzovanie ekonomických údajov, ktoré ovplyvňujú ekonomiku obce, a poskytovanie odporúčaní
 • Príprava podkladov a sledovanie aktuálnych výziev k projektovým zámerom
 • Sledovanie legislatívnych zmien v oblasti ekonómie a zabezpečenie, aby obec dodržiavala relevantné zákony a predpisy
 • Vypracovanie podkladov a návrhov k zasadnutiam a VZN
 • vykonávanie prác podľa pokynov nadriadeného

Vzdelanie: ekonomické vzdelanie

Stredoškolské s maturitou ekonomický smer

vysokoškolské – I. stupeň ekonomický smer

vysokoškolské – II. stupeň ekonomický smer

 

Osobnostné predpoklady:

prax v oblasti ekonomiky a účtovníctva min. 5 rokov

prax vo verejnej alebo štátnej správe min. 3 roky

znalosť práce s PC (internet, MS Office, MS Outlook)

vodičský preukaz skupiny B (aktívny šofér)

bezúhonnosť

organizačné schopnosti, zodpovednosť, komunikatívnosť, samostatnosť, analytické myslenie,

schopnosť hľadať efektívne riešenia, inovácie na zlepšenie procesu

schopnosť pracovať samostatne

komunikačné schopnosti a profesionálne vystupovanie

 

Zoznam požadovaných dokladov:

žiadosť o zaradenie do výberového konania

profesijný štruktúrovaný životopis

motivačný list

fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Adresa:

Obec Kvetoslavov

Senecká ulica 258/31

930 41 Kvetoslavov

www.obeckvetoslavov.sk

Kontakt:

Kontaktná osoba: Ing. Soňa Franková

Tel: 0911 242 852

e-mail: starosta@obeckvetoslavov.sk

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 28.3.2024, na emailovú adresu: starosta@obeckvetoslavov.sk, alebo na poštovú adresu:                          Obec Kvetoslavov, Senecká ulica 258/31, 930 41 Kvetoslavov.

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnanie – neotvárať

 

 

 

                                                                                                         Ing. Soňa Franková

                                                                                                              Starostka obce