Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.

Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva na nasledovné volebné obdobie.

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov.

V obciach s počtom obyvateľov od 1 001 do 3 000 je to 7 až 9 poslancov.
Obecné zastupiteľstvo obce Kvetoslavov je 7 členné.

Poslanci obecného zastupiteľstva sú:

Mgr. Branislav Horváth, email: horvath@obeckvetoslavov.sk - zástupca starostu

Mgr. Katarína Bitarovská

Ľuboš Krajčír

Ing. Michal Novák

MUDr. Oľga Novotná, email: olli.novotna@gmail.com

Ing. Peter Varsányi, email: varsanyi.peto@gmail.com

JUDr. Peter Reisz, email: poslanec@reiszlegal.sk