Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.

Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí složením sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva na nasledovné volebné obdobie.

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov. V obci Kvetoslavov je to:

od 501 do 1000 obyvateľov 5 až 7 poslancov.
Obecné zastupiteľstvo obce Kvetoslavov je 7 členné. Poslanci obecného zastupiteľstva sú:

Ing. Peter Varsányi, email: varsanyi.peto@gmail.com

MUDr. Oľga Novotná, email: olli.novotna@gmail.com

JUDr. Peter Reisz, email: poslanec@reiszlegal.sk

Mgr. Branislav Horváth, email: horvath@obeckvetoslavov.sk

Mgr. Katarína Bitarovská

Ľuboš Krajčír

Ing. Michal Novák